Filozofie podnikání

FIDES Group je průmyslový podnik, který si buduje atraktivní předmět činnosti v oblasti služeb pro podniky (B2B), se silnou tržní pozicí a s dlouhodobými vztahy se zákazníky postavenými na principu partnerství. Fakt, že se FIDES Group navíc snaží zaměstnat osoby se zdravotním postižením a přispět k jejich integraci do společnosti, je bonus, který se pouze za předpokladu, že vlastní předmět činnosti má určitou dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu, může stát „předností“ a to „předností“ pro všechny, kdo na takovém partnerství participují, tzn. jak osoby se zdravotním postižením, kterým nabízí FIDES Group nadstandardní pracovní podmínky, tak i zákazníci společnosti, kteří se mohou stát příjemci náhradního plnění a v neposlední řadě i obce v regionech, kde FIDES Group působí a kde aktivně pomáhá při řešení problémů s nezaměstnaností. Tím se naplňuje hlavní motto činnosti FIDES Group: „Přeměňujme nedostatky na přednosti“ / „Makes Benefits from Handicaps“.

Společnost klade důraz zejména na:

Naši partneři

jtekt aeg continental ronal siemens tyco brose